Oblicz całkę Grzesiek99:
 3x2+2x+1 

 (x2+x+1)(x+2) 
3 lip 10:43
Jerzy:
 3 1 2 2x+1 
= ∫

dx − ∫

dx = 3ln|x + 2| −

arctg(

) + C
 x + 2 x2 + x + 1 3 3 
3 lip 10:56
piotr:
 3(x2+x+1)− (x+2)  3 1 
=

=


=
 (x2+x+1)(x+2) x+2 x2+x+1 
3 4/3 


x+2 1+((2x+1)/3)2 
 2 2x+1 
∫ = 3ln|x+2| −

arctg(

) + C
 3 3 
3 lip 10:59