regresja nieparametryczna x: regresja nieparametryczna Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć na czym dokładniej polega regresja nieparametryczna? W klasycznym przypadku regresji parametrycznej, zakłada się pewien wielomian o stałych współczynnikach i interesuje nas jakie wartości powinien mieć każdy ze współczynników, aby odwzorować pewien przebieg. Jak to w takim razie jest z regresją nieparametryczną, gdy mamy ciąg pomiarów wejścia i wyjścia (w dyskretnych chwilach czasu) a postać analityczna funkcji nie jest znana?
30 cze 21:19
2 lip 22:26
x: Dziękuję
5 lip 00:59