Nierówność, parametr Natalka: Dla jakich wartości parametru a nierówność (x−3a)(x2+2a+1)<0 jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste x takie, że |x−2|≤1? Proszę o pomoc emotka
29 cze 19:55
Jerzy: Zacznij od ustalenia przedziału,do którego należy x.
29 cze 20:10
Natalka: x∊<1;3> Co teraz? Wymnożyć oba nawiasy?
29 cze 20:51