Znaleźć styczne do okręgu wawww: Znaleźć styczne do okręgu O : x2+y2−3x+2y−3=0 równoległe do prostej l : 4x+3y=0
29 cze 12:38
Jerzy: Szukane styczne mają równanie: y = −4/3x + k. Podstaw do równania i oblicz k.
29 cze 12:44
janek191: rysunek x2 + y2 −3 x + 2 y − 3 = 0 ( x − 1,5)2 − 2,25 + ( y + 1) − 1 − 3 = 0 (x − 1,5)2 + ( y + 1)2 = 2,52 S = ( 1,5; − 1) r = 2,5 Odległość stycznych o równaniach 4 x + 3 y + k = 0 od punktu S jest równa r, więc
I 4*1,5 − 1*3 + k I 

= 2,5
42 + 32 
I 3 + k I = 12,5 3 + k = − 12,5 lub 3 + k = 12,5 k = −15,5 lub k = 9,5 Równania prostych stycznych+ 4 x + 3 y − 15,5 = 0 oraz 4 x + 3 y + 9,5 = 0 ==================================
29 cze 16:13