Prawdopodobięństwo PAblo: W urnie mamy 14 kul czerwonych, 16 białych oraz 2 niebieskie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A, że wylosowana kula będzie niebieska. Otrzymałem wynik P(A)=116 Czy jest on prawidłowy ?
28 cze 09:33
PW: Tak, 14+16+2 = 32,
 2 1 

=

.
 32 16 
28 cze 09:38
PAblo: Dzięki serdeczne emotka
28 cze 09:45