Geometria analityczna (R3) Wanda Tomor: Sprawdź czy podane proste w przestrzeni są do siebie prostopadłe. k1 { x = −1+2t , y = −2−t, z = 3−t} k2 { x = 3+3t , y = −4−t, z =1+2t} Czy ma sprawdzenie czy są prostopadłe wystarczy sprawdzic czy och wektory kierunkowe (ich iloczyn wektorowy) jest równy 0?
27 cze 23:52
jc: Dziwne pytanie. Proste mają kierunki: (2,−1,−1), (3,−1,2). (2,−1,−1)*(3,−1,2) = 6+1−2=5 ≠ 0. Wektory, a więc również proste, nie są do siebie prostopadłe,
28 cze 08:00