trójkąt kasia: Na ramionach ACi BC trójkąta równoramiennego ABC obrano odpowiednio punkty E i F tak,że |AE|+|FB|=|EF| a następnie przez środek S odcinka EF poprowadzono prostą równoległą do boku BC,która przecięła podstawę AB w punkcie K Wyznacz miarę kąta EKF
11 cze 21:11
Eta: rysunek 1/ rysunek Następnie dorysuj odcinek ED∥BC ⇒ ,że trójkąt AED jst też równoramienny to |AE|=|ED| czworokąt BFED jest trapezem to środkowa trapezu |SK|=(ED+FB)/2= (AE+FB)/2= EF/2 bo w treści AE+FB=EF ⇒ ES=SF=SK zatem punkty E,K,F leżą na okręgu o średnicy EF to |<EKF|=90o ==========
12 cze 00:21
Mila: A kasia milczy. ŁAdne rozwiązanieemotka
13 cze 16:00
Eta: emotka
13 cze 20:31