równanie okręgu opisanego na trójkącie jadwigas: Dany jest trójkąt o wierzchołkach A(2,2), B(−2,4), C(−1,5) napisać równianie okręgu opisanego na tym trójkącie Obliczyłam już odległośćpunktów : IABI=20 = 25, IBCI=2, IACI=32 równanie (x−a)2+(y−b)2 ≥ r r = 5 nie wiem co robić dalej , trzeba znależć środek, jak to zrobić , nie rozumiem
11 cze 16:22
janek191: rysunek To jest Δ prostokątny, bo 18 + 2 = 20 więc r = 0,5 I AB I = 5 S = ( 0, 3) − środek odcinka AB ( x − 0)2 = ( y − 3)2 = 5 ===================
11 cze 16:32
janek191: Poprawkaemotka x2 + ( y − 3)2 = 5
11 cze 16:33
ite: 16:22 nierówność (x−a)2+(y−b)2 ≥ r2 opisuje okrąg i jego zewnętrze
11 cze 16:38
jadwigas: a jak znalazłeś środek okręgu?
11 cze 17:06
jadwigas: jest tu ktoś?
11 cze 17:13
janek191: A = ( 2, 2) B = ( −2, 4) więc
  2 + (−2) 
xs =

= 0
 2 
  2 + 4 
ys =

= 3
 2 
S = ( xs, ys) = ( 0, 3)
11 cze 17:32