zad pablo: Dana jest funkcja f(x,y) = 2y Obszar T to trójkąt o wierzchołkach A(2,1) B(10,5) C(7,6) Przedstaw rysunek obszaru T. zamień podaną poniżej całkę na całki iterowana o dydx i całkę iterowana wersji dxdy Oblicz objętość bryły ograniczonej płaszczyznami z = 0 oraz z = 2y w obszarze T Jaka część pola płata stanowi pole podstawy powstałej bryły? Zaproponuj zamiane zmiennych u i v, wskaż x(u,v) oraz y(u,v), obszar calkowania dla zmiennych u i v
11 cze 14:35
jc:
 1 
(p,q) =

(A(2,1)+B(10,5)+C(7,6))
 3 
Całka = 2*q*(pole trójkąta A(2,1)B(10,5)C(7,6))
11 cze 15:04
pablo: nie znam tego sposobu, mozna jasniej?
11 cze 15:35
jc: Całka ∫∫y dxdy / ∫∫dxdy = współrzędna pionowa środka masy. Jak podasz konkretne punkty A(2,1), itd. to będzie można całkę jawnie policzyć. Jakie znaczenia mają liczby w nawiasie? Jak A(x,y) zależy do (x,y)?
11 cze 15:40