Parametr Lili: Dla jakich wartości parametru m równanie x2−2mx+m2 −1=0 ma dwa pierwiastki zawarte pomiędzy −2 i 4
11 cze 06:29
piotr: rysunekx2−2mx+m2 −1 = (x−m)2 − 1 ⇒ −1<m<3
11 cze 07:48