Planimetria Jaskier: Dobry wieczór Takie zadanie z pdr do matmy i już siedzę nad nim godzine i wydaję mi się że jest sprzeczne. Okrąg o promieniu 6 opisano na czworokącie ABCD. Boki AD i DC mają równe długości, a kąt ABC ma miarę 120. Oblicz pole tego czworokąta, jeśli stosunek pól trójkątów ABD i BCD jest równy 2 :1. Wystarczy mi jak ktoś powie czy to ma sens czy nie
10 cze 23:34
wredulus_pospolitus: szczerze mówiąc to nie widzę problemu w tym zadaniu ... możesz pokazać gdzie widzisz sprzeczność ?
11 cze 00:54
Eta: rysunek 1/ rysunek 2/ z warunku wpisania czworokąta w okrąg sumy miar kątów przeciwległych są równe 180o zatem trójkąt ACD jest równoboczny wpisany w okrąg o promieniu R=6
 a3 
3/R=

⇒ .... a=63
 3 
4/ z treści zadania
P(ABD) ax*sinα 

=2 ⇒

=2 ⇒ x=2y bo (sinα=sinβ)
P(BCD) ay*sinβ 
5/ztw. cosinusów w ΔABC a2= ................................ a2=7y2 ⇒ y2=36*3/7 P(ABCD)=P(ACD)+P(ABC)=............... dokończ P(ABCD)= 2433/7 ===============
11 cze 00:56
Jaskier: rysunek(PABD) \ (PBCD) =AB\BC=2 poniewać AB=2BC ∠ADB=2∠BDC ⇒ ∠ADB= 40, ∠BDC =20 (PABD) \ (PBCD)= (BD*AD*sinBDA)/(BD*CD*sinBDC)=sin40/sin20=2 2sin20cos20=2sin20 cos20=1?
11 cze 01:15
Eta: Bzdury napisałeś!
11 cze 01:34