Zmienna losowa X ma następujący rozkład prawdopodobieństwa Ania: Zmienna losowa X ma następujący rozkład prawdopodobieństwa P(X=−2)= 0.1, P(X=−1)= 0.2, P(X=0)= 0.3, P(X=2)= 0.2, P(X=3)= 0.2. Które zdanie nie jest prawdziwe? a) Dystrybuanta zmiennej losowej X przyjmuje wartość 0.6 dla 0 x <2. b) Dystrybuanta zmiennej losowej X przyjmuje wartość 0.3 dla –1 x <0. c) Dystrybuanta zmiennej losowej X przyjmuje wartość 1 dla x>2. d) Dystrybuanta zmiennej losowej X przyjmuje wartość 0 dla x < −2.
10 cze 18:59