liczby algebraiczne Karolek:
   
Wykaż, że liczba z=sin(

) + icos(

) jest algebraiczna. Jakiej postaci będzie
 121 121 
wielomian którego ona jest pierwiastkiem. Bedzie to wielomian 121 stopnia?
10 cze 17:17