Gradient funkcji Woj97: Dana jest funkcja f(x, y) = e2x(x+y2+2y). Wyznacz punkty, w których gradient tej funkcji jest wektorem zerowym. Napisz ile wynosi dywergencja gradientu tej funkcji.
10 cze 16:54
Woj97: ?
10 cze 23:08
piotr: fx(x, y) = e2x(1+2(x+2y+y2)) fy(x, y) = e2x (2+2 y) 1+2(x+2y+y2) = 0 2+2y =0 ⇒ x=1/2, y=−1 D(x,y) = Div(fx(x, y), fy(x, y)) = 6 e2x + 4e2x(x+2 y+y2) D(1/2, −1) = 4e
11 cze 11:35