Obliczyć pole obszaru ograniczonego krzywymi. Zastosowanie całek. Szymou: Jedna z krzywych opisana jest wzorem y2 = −x. Jak takie coś wygląda i jak tego użyć? Pozostałe krzywe to: y=x−6, y=−1, y=4.
10 cze 12:04
PW: Inaczej mówiąc x = −y2 − parabola opisana inaczej niz w "szkolnym ujęciu" (igreki to argumenty, a ilsy − wartości).
10 cze 12:20
t1: @PW a po co komplikować ? y2=−x = y=−x dla x∊(−,0> i y=x dla x∊(0,)
10 cze 12:36
PW: Eeee...
10 cze 12:44
ite: rysunek
10 cze 12:51