pojemność butli Wojtek: Butla wypełniona kwasem siarkowym ma masę M=19,34 kg. Ta sama butla tak samo wypełniona naftą ma masę m=9,1 kg. Jaka jest pojemność butli i jaka jest jej masa, gdy butla jest pusta gęsta, jeżeli gęstość kwasu siarkowego D=1834 kg/m3, ość nafty d=810 kg/m3?
10 cze 09:08