Przekształcenia wykresów funkcji Łukasz: Jak otrzymać obraz funkcji np y=2x+3 w izometrii Sy=x?
9 cze 21:34
iteRacj@: Czy Sy=x to symetria względem prostej y=x?
9 cze 21:48
Łukasz: No właśnie tego nie wiem. Wiem, że Sy to symetria względem osi Y i tyle a tego przekształcenia nie znam. Mówisz, że to może być przekształcenie względem y=x?
9 cze 21:52
iteRacj@: Nie wiem, może ktoś inny wie, co ten zapis oznacza.
9 cze 22:04
Łukasz: Będziesz masz rację. Po prostu znak równości był na innym poziomie zamiast w indeksie dolnym i to mnie zmyliło. To będzie przekształcenie przez prostą y=x. Dziękuję za pomoc
9 cze 22:11
Eta: rysunek y=2x+3 y=x w Sy=x : x'=y i y'=x to x'=2y'+3 2y'=x'−3' y=(x−3)/2
9 cze 22:52
Mila: rysunek k: y=2x+3 Przekształcenie: dla dowolnego P(x,y) płaszczyzny P'(x',y') − obraz w symetrii względem prostej y=x wsp. P' są następujące. x'=y i y'=x x'=2*y'+3 x'−3=2y'
 1 3 
y'=

x'−

 2 2 
−−−−−−−−−−
 1 3 
k': y=

x−

 2 2 
============
9 cze 22:56
Eta: emotka
9 cze 22:58