Wyznaczyć x, y ∈ Z takie, że 33x + 21y = nwd(33, 21) Mam pytanie: Wyznaczyć x, y ∈ Z takie, że 33x + 21y = nwd(33, 21)
9 cze 18:37
jc: nwd(33,21)=3 33x+21y=3 11x+7y=1 2*11−3*7=1 Jedno rozwiązanie mamy (x,y)=(2,−3). Wszystkie rozwiązania (x,y)=(2−7t,−3+11t) , t∊Z
9 cze 18:42
Mam pytanie: Dziękuję
9 cze 18:51