Parametr Lili: Dla jakich wartości parametru m prosta o równaniu y−3x−m=0 ma z parabola o równaniu. y= x2+2x−3 dokładnie A) jeden punkt wspólny B) dwa punkty wspólne
9 cze 18:28
wredulus_pospolitus: y = 3x + m y = x2 + 2x − 3 czyli: 3x+m = x2 + 2x − 3 x2 − x − (3+m) = 0 a) ma być jedno rozwiązanie tego równania (czyli Δ = 0) b) mają być dwa rozwiązania tego równania (czyli Δ > 0)
9 cze 18:50