Równanie różniczkowe Ant13: Rozwiąż równanie wykorzystując metodę przewidywań yIV+4yII=24−6cosx
9 cze 18:05
Adamm: W(x) = x4+4x2 = x2(x2+4) yj = C1+C2t+C3sin(2t)+C4cos(2t) dobieramy rozwiązanie niejednorodne ynj = y1+y2 y1 = At2, y2 = Bcos(t)+Csin(t) 8A = 24 ⇒ A = 3 Bcos(t)−4Bcos(t)+Csin(t)−4Csin(t) = −6cos(t) ⇒ −3B = −6, −3C = 0 ⇒ B = 2, C = 0 y = C1+C2t+C3sin(2t)+C4cos(2t)+3t2+2cos(t)
9 cze 18:12