Dwie nieruchome łodzie znajdujące się na jeziorze połączone są długim sznurem. C Luke: Dwie nieruchome łodzie znajdujące się na jeziorze połączone są długim sznurem. Człowiek znajdujący się na pierwszej łodzi ciągnie sznur działając siłą F = 50 N. Oblicz prędkość względną obu łodzi po czasie t = 4 s działania siły. Ciężar pierwszej łodzi wraz z człowiekiem wynosi Q1 = 2000 N, a ciężar drugiej łodzi Q2 = 800 N. Opory ruchu można pominąć.
9 cze 13:38
jc: m1a1=−F m2a2=F m1=Q1/g m2=Q2/g a=a2 − a1 v=at2/2 a1=−F/m1=−gF/Q1 a2=F/m2=gF/Q2 a=gF(1/Q1 + 1/Q2) Wystarczy podstawić liczby.
9 cze 14:31