Wykaż,że Anka: Wykaż,że (2n+2)−cyfrowa liczba 11...122...25 jest kwadratem liczby naturalnej (dla dowolnego n) ***n* **n+1* Jak to zrobić? Proszę o pomoc.
9 cze 11:09
jc: (10n−1)/9 = 11..11 n jedynek Możesz to wykorzystać, aby pokazać, że liczba = 33..352, n trójek
9 cze 11:41