Teoria pola Pol89: Czy i jaki związek ma bezwirowość pola z tym, że może być ono potencjalne?
9 cze 10:19