Jakie będzie przewidywanie? Student: y" − 4y = x2 e2x Jakie będzie przewidywanie dla tego równania niejednorodnego?
9 cze 02:32
Mariusz: ys=x(A2x2+A1x+A0)e2x
9 cze 06:20
Student: Dlaczego w ten sposób to przewidujemy?
9 cze 10:41
Mariusz: λ=2 jest jednokrotnym pierwiastkiem równania λ2−4=0 stąd masz czynnik x natomiast pozostały czynnik z postaci części niejednorodnej Część niejednorodna jest w postaci iloczynu wielomianu drugiego stopnia i exponenty
9 cze 22:17