Dla jakich wartości przecinają się proste? UW: Dla jakich wartości parametru a przecinają się proste:
 x−1 y z−1 
l1:

=

=

 2 −3 −1 
 x−3 y+1 z−7 
l2:

=

=

 a 4 2 
/wyznaczyć współrzędne punktu przecięcia P
9 cze 00:38
wredulus_pospolitus: rozwiąż:
−y = −3z+3  
2y + 2 = 4z − 28
będziesz miał współrzędną y i z podstawiasz do równania l1 i masz współrzędną 'x' podstawiasz do równania l2 i masz wartość parametru 'a'
9 cze 00:46
UW: Niestety tym sposobem nie wychodziemotka
9 cze 10:09
Bleee: Ale co nie wychodzi? To pokaż swoje obliczenia
9 cze 11:03