Równanie płaszczyzny UW: Napisz równanie plaszczyzny przechodzącej przez trzy punkty: P1 (0,0,0) P2 (3,3,3) P3 (4,5,6)
8 cze 19:52
Bleee: Utwórz dwa wektory rozpiete na tych trzech punktach. Iloczyn wektorowy i po krzyku
8 cze 19:53
jc: v=(1,−2,1), nawet nie trzeba liczyć iloczynu wektorowego. Skąd ta maniera opuszczania "=". Czy P1(0,0,0)=(0,0,0)?
8 cze 20:26