Wykonaj wykres funkcji Dominika04066: Wykonaj wykres funkcji f(x) = 2/x+1 −1 a) podaj dziedzinę i zbiór wartości b) napisz równanie asymptot wykresu c) podaj przedziały monotoniczności
8 cze 17:28
PW: Czy masz na myśli funkcję
 2 
f(x) =

− 1 ?
 x+1 
Jeżeli tak, to odpowiedź jest prosta. Znamy wykres funkcji
 2 
g(x) =

.
 x 
Wykres f powstaje w wyniku przesunięcia wykresu g o pewien wektor. Kiedy "zobaczysz" ten wektor, odpowiedzi będą oczywiste.
8 cze 19:36