. eta: Jak będzie wyglądał wykres funkcji sgn(x−x3)?
8 cze 14:16
wredulus_pospolitus: def
  1 dla a>0 
sgn(a) = 0 dla a=0
  −1 dla a<0 
więc zacznij od narysowania f(x) = x − x3 i oznacz kiedy ów funkcja będzie większa od 0 a kiedy mniejsza
8 cze 14:21
wredulus_pospolitus: rysunek
8 cze 14:29