Nierówności Niuniek: Największa liczbą spełniającą nierówność x3−8x2+21x−18<0 jest liczba A. 1 B. 2 C. 3 D.4
8 cze 12:59
Jerzy: Możesz podstawiać i sprawdzać ( zaczynając od x = 4 )
8 cze 13:02