ciag geometryczny Marek: Liczby x+1, 3x, 5x+2 są kolejnymi wyrazami ciągu geometrycznego. Wyznacz x. Dla wyznaczonego x określ monotoniczność ciągu.
7 cze 16:41
ite: Wzór (an)2=an−1*an+1. Trzeba podstawić i rozwiązać równianie.
7 cze 16:52
Marek: Właśnie wiem, Wychodzi mi coś takiego: (3x)2=(x+1) (5x+2) 9x2 = 5x2 +2x +5x +2 9x2−5x2 − 7x − 2 = 0 4x2 −7x2 −2 = 0 liczę Δ= 49 − 4 * 4 *(−2) = 81 x1 = 2 x2=−1/4 Proszę aby ktoś mnie sprawdził, i pomógł mi z monotonicznością
7 cze 17:02
ite: Rozwiązania się zgadzają. Teraz trzeba obliczyć x+1, 3x, 5x+2, podstawiając najpierw x1 potem x2 i sprawdzić, czy któryś z dwóch otrzymanych ciągów jest monotoniczny.
7 cze 17:07
Mariusz: dla x1=2
 6 
q=

=2 − ciąg rosnący
 3 
 1 
dla x2=−

 4 
 
 3 

 4 
 
q=

=−1 − ciąg naprzemienny
 
3 

4 
 
Monotoniczny dla x1=2
7 cze 21:16
iteRacj@: @Mariusz dla Ciebie to oczywiste, ale chyba lepiej jak ktoś, kto się dopiero uczy, dla q=2 obliczy pierwszy wyraz ciągu. Dopiero wtedy będzie mieć pewność, czy ciąg jest rosnący czy malejący.
7 cze 21:36