Rozwiąż równanie Lezi: Rozwiąż równanie: 1+4x+16x2+...=2
7 cze 00:19
wredulus_pospolitus: 1) Lewa strona będzie sumą nieskończonego ciągu geometrycznego o: a1 = 1 q = 4x 2) aby lewa strona miała skończoną wartość ( =2 ) jaki musi być spełniony warunek co do q 3) jaki wtedy jest wzór na sumę nieskończonego ciągu geometrycznego Wyznaczasz 'x'
7 cze 00:28