Ciągłość funkcji oraz różniczkowalność Natalia: Niech f: R→R, f(x)=|x−2|. Wówczas funkcja f: a) jest / nie jest ciągła w punkcie x0 = 2, bo ... b) jest / nie jest różniczkowalna w x0 = 2, bo ....
6 cze 20:27
Adamm: a) jest b) nie jest
6 cze 20:34
krecik: rysunek a) jest ciągła w x=2 : f(2)=0 limx→2±|x−2|=0 b) nie jest różniczkowalna Pochodna prawostronna jest różna od pochodnej lewostronnej w x=2 f(x)=x−2 dla x≥2 f(x)=−x+2 dla x<2 licz granicę ilorazu różnicowego.
6 cze 20:38