Ile układ ten posiada rozwiązań oraz czy wgl posiada. Ksajo:
 2x−y+z=3  
Dany jest układ równań x+y=6
Ile układ ten posiada rozwiązań oraz czy posiada. (Przedstaw rachunkowo)
6 cze 18:58
iryt: 2x−y=3−z x+y=6 −−−−−−−−−−− 3x=3−z+6 3x=9−z
 1 
x=3−

z, z∊R
 3 
y=6−x
 1 1 
y=6−(3−

z)=6−3+

z
 3 3 
 1 
x=3−

z
 3 
 1 
y=3+

z
 3 
z∊R
6 cze 19:04
jc: 2x−y+z=3 x+y=6 x+y=6 3x+z=9 Przyjmując x jako parametr, unikniemy ułamków. y=6−x z=9−3x
6 cze 19:13