Zadanko z analizy 1 rok studiów Cyberbezpieczny: Obliczyć całki c)∫0(1+i) ezdz wzdłuż łamanej o wierzchołkach z1 = 0,z2 = 1,z3 = 1+ i, d)∫C zsinzdz, gdzie C jest dowolną krzywą regularną o początku z1 = 0 i końcu z2 = i, e)∫C sin(2z +1)dz, gdzie C jest dowolną krzywą regularną o początku z1 = 0 i końcu z2 = π 2, f)∫C ezdz, gdzie C jest dowolną krzywą regularną o początku z1 = 0 i końcu z2 = πi.
6 cze 18:33
Cyberbezpieczny: podpunkt c jest całką od 0 do (1+i) e|z| dz w podpunkcie e z2=π/2
6 cze 18:36