Potrzebuje pomocy z obliczeniem tych dwoch logarytmow .: log x 1125 =−3 log 12 x=−5
5 cze 22:54
wredulus_pospolitus: a)
1 

= (125)−1 = (53)−1 = 5−3
125 
logx(5−3) = −3logx5 = −3 ⇔ logx5 = 1 ⇔ x = b)
1 

= 2−1
2 
 1 
log1/2 x =

log2x = −log2x = −5 ⇔ log2x = 5 ⇔ x =
 −1 
5 cze 22:56