Zbieżność całki h: Zbadać zbieżność całki niewłaściwej I−go rodzaju:
 xcosx 

, granice to od do +. Wiem że trzeba to zrobić z kryterium porównawczego
 x3+x+2 
albo ilorazowego, ale nie wiem jak się pozbyć cosinusa
5 cze 18:20
Adamm:
 xcosx x 
|

| ≤

~ 1/x2 przy x→
 x3+x+2 x3+x+2 
5 cze 18:39
h: Wtedy jest względnie zbieżna?
5 cze 18:43
Adamm: bezwzględnie
5 cze 18:47
h: Dlaczego możemy wziąć wartość bezwzględną?
5 cze 19:01
Adamm: Bo jest to funkcja określona dla dowolnej liczby rzeczywistej
5 cze 19:03