MAPLE pure gold: hej, mam takie zadanie w maple, prowadzący chuja dał z materiałów i ciężko jest to znaleźć, na razie mi się nie udało Napisz procedurę, która tworzy wielomian z listy współczynników, tj. Wejscie: [a0, a1, ..., an], gdzie ai są liczbami lub symbolami, Wyjscie: wielomian a0 + a1x + . . . anxn umiem wypisać x od x0 do xn ale nie potrafię nadać im współczynników. Oto co kombinowałem do tej pory wielo := proc (n) local i; for i from 0 to n do print(xi) end do end proc; wielo(5)
5 cze 00:11
wredulus_pospolitus: Po pierwsze: nie jesteś u siebie na podwórku − więc zważaj na język Po drugie: MAPLE nie znam w ogóle, a wystarczyło że poświęciłem 3 minuty na poszukiwania (i to w najbardziej podstawowy sposób). Dzięki czemu dowiedziałem się, że funkcja 'op' służy do wybierania elementów z listy Tak więc − nawet jeżeli 'chuja dał' to od czego masz internet?
5 cze 09:59