Geometria czworokąta Nadia Mizgalska : 3. Trapez równoramienny ABCD jest opisany na okręgu. Wiedząc ze przekątna ma 20cm a odc łączący środki ramion ma 16 cm oblicz A) pole trapezu B) długość promienia okręgu wpisanego C) ramie trapezu
4 cze 19:59
Mila: rysunek 1)|AC|=20,|AD|=|BC|=c
 a+b 
|EF|=16⇔

=16
 2 
2) a+b=32 a+b=2c⇔2c=32 z warunku wpisania okręgu w czworokąt c=16
 a+b 
3) |AG|=

⇔|AG|=16
 2 
|AC|2=|AG|2+h2 202=162+h2, h2=144 h=12 h=2r r=6
 a+b 
4) PABCD=

*h ⇔PABCD=16*6
 2 
PABCD=96 [cm2] ============ odp: PABCD=96 [cm2] c=16cm r=6cm
4 cze 20:43
trapez: P=192
4 cze 20:51
Mila: Dziękuję za poprawkę. emotka Autorka zadania powinna znaleźć błędne podstawienie do wzoru.
4 cze 21:00