Geometria czworokąta Nadia Mizgalska : 2. W równoległoboku ABCD boki maja długość 7 i 10 a dłuższa wysokość DP 8. A) długość krótszej h B) pole i obwód czworokąta ABPD
4 cze 19:57
Mila: 1) skorzystać z zależności: a*ha=b*hb
4 cze 21:03
Eta: rysunek P(ABCD)=8*7=56 i P(ABCD)=10*h ⇒ 10*h=56 ⇒ h=5,6 |PC|=102−82⇒ |PC|=6, to |PB|=1 P(ABPD)=P(ABCD)−P(DPC) P(ABPD)= 56−24=32 L(ABPD)=7+8+1+10=26
4 cze 21:03