Proszę o pomoc w zadaniu. jasiu: Wykaż, że istnieje kąt α∊(0,90)U(90,180) taki, że sinα=2/3 i tgα=2V5/5
4 cze 18:25
Mila: tgx>0 dla x∊(0o,90o)
 2 
sinx=

z jedynki trygonometrycznej mamy:
 3 
 4 5 
cos2x=1−

⇔cos2x=

 9 9 
 5 5 
cosx=

w I ćwiartce lub cos x=−

w || ćwiartce, to nam nie odpowiada,
 3 3 
bo tgx>0 ( w treści zadania)
 sinx 
tgx=

 cosx 
 2 3 
tgx=

*

 3 5 
 2 25 
tgx=

=

gdzie x∊(0o,90o)
 5 5 
4 cze 19:00