Wykaż, stosując Zasadę Szufladkową Dirichleta xoxo: Wykaż, stosując Zasadę Szufladkową Dirichleta, że wśród dowolnych 5 liczb całkowitych dodatnich zawsze istnieją 3 takie, których suma dzieli się przez 3.
3 cze 22:07
Adamm: 0+0+0 = 0 1+1+1 = 3 2+2+2 = 6 0+1+2 = 3 załóżmy że liczba liczb podzielnych przez 0, 1, 2 jest ≤2 wtedy z zasady Dirichleta liczba ta musi być ≥1 dla 0, 1, 2 ale wtedy zachodzi trzeci przypadek
3 cze 22:45
wredulus_pospolitus: "załóżmy że liczba liczb podzielnych przez 0 [..]" Hęęęę emotka
3 cze 23:22
Adamm: dających resztę z dzielenia przez 3 odpowiednio 0, 1, 2
3 cze 23:27
wredulus_pospolitus: emotka
3 cze 23:27