PROSZĘ O ROZWIĄZANIE PJ: Dziesięciu gości pewnego przyjęcia położyło na stole 10 swoich kapeluszy. Następnie każdej osobie losowo przydzielono jeden. Ile jest wyników takiego losowania, w którym żadna osoba nie otrzymała swojego kapelusza?
3 cze 18:28
Mila: Nieporządki.
 (−1)i 
!n=n!*∑(i=0 do n)

 i! 
n=10
 (−1)0 (−1)1 (−1)2 (−1)3 (−1)4 (−1)5 
!10=10!*(

+

+

+

+

+

+
 0! 1! 2! 3! 4! 5! 
 (−1)6 (−1)7 (−1)8 (−1)9 (−1)10 
+

+

+

+

+

)
 6! 7! 8! 9! 10! 
=... licz
3 cze 19:03