Granica funkcji wielu zmiennych ołjea: Oblicz:
 x2y2 
lim(x,y)→(0,0)

 x2+y2 
16 maj 01:26
ICSP:
 x2y2 x2y2 1 
0 ≤ |

| ≤ |

| =

|xy| → 0
 x2 + y2 2xy 2 
16 maj 09:34
jc:
 x2y2 
Byłoby bezpieczniej napisać od razu, że

≤ |xy|/2.
 x2+y2 
Do (0,0) możemy się przecież zbliżać po osiach.
16 maj 09:41