Studia, Analiza matematyczna 1, szereg, przykład Natalia: Podać przykład szeregu a1+a2+... zbieżnego o składnikach dodatnich, dla którego nie istnieje lim przy n dążącym do nieskończoności an+1/an
15 maj 21:14