Zadanie z analizy matematycznej 1,studia, granice, funkcje, wykresy Natalia: Podaj wykresy funkcji: a) xsin1/x b)x2sin1/x c)1/xsin1/x i oblicz granice tych funkcji w punkcie 0.
15 maj 21:11
15 maj 21:52