kombinatoryka help: Liczba palindromiczna to liczba, której cyfry czytane od końca dają tę samą liczbę. Ile jest liczb palindromicznych siedmiocyfrowych, w których pierwsza i druga cyfra są takie same ?
15 maj 19:33
Mila: Liczby są postaci: AABCBAA 1) A=B=C− 9 liczb (1111111,..) 2) A=B, C≠A (1110111,1112111, ) 9*1*1*9*1*1=81 3) A≠B 9*9*10=810 9+81+810=900
15 maj 20:24