inflacja mn: Po ilu latach ceny podwoją się jeżeli inflacja roczna wynosi 0,04%?
15 maj 17:08
mn: *0,4
15 maj 17:09
iteRacj@: Można skorzystać ze wzoru na kapitał początkowy (jest w tablicach maturalnych), przekształcając go. x − szukana liczba lat
 0,4 
cena końcowa (podwojona) = cena początkowa*(1+

)x
 100 
 0,4 
2c = c*(1+

)x /// :c
 100 
2 = (1+0,004)x /// logarytmujemy stronami log1,0042 = log1,004(1,004)x log1,0042 = x → (trochę dużo czekania) około 173 lata
15 maj 18:55