Geometria analityczna ......: Punkty A(2,−3) i B(5,1) są wierzchołkami trójkąta ABC. Bok BC zawiera się w prostej k: x+2y−7=0, zaś środkowa AM zawiera się w prostej m: 5x−y−13=0. Wyznacz równanie ogólne prostej, w której zawiera się wysokość trójkąta poprowadzona z wierzchołka C.
15 maj 16:36
6latek: rysunekA wiec grunt to zrobic rysunek do zadania 1) M to srodek odcinka BC 2) z tego wyznaczysz wspolrzedne punktu C 3) wylicz wsoilczynnik kierunkowy prostej AB 4) napisac rownanie prostej prostopadlej do AB i przechodzacej przez punkt C 5) ostatnie rownanie zamienic na postac ogolna Koniec zadania
15 maj 19:06