Wyznacz Basia: Wyznacz równania prostych przechodzących przez punkt A(−2,4), które tworzą z prostą k; −3x+2y+1=0 kąt o miarze 45 stopni.
15 maj 15:05
ite: 1/ skorzystaj z następującego wzoru: a1 − współczynnik kierunkowy podanej prostej a2 − współczynnik kierunkowy szukanej prostej
 a1−a2 
tg α=|

|
 1+a1*a2 
α=45o 2/ dodatkowo z informacji, że szukana proste/a przechodzą przez punkt A(−2,4) .
15 maj 15:49
6latek: −3x+2y+1=0 2y=3x−1 y= 1,5x−0,5 to a1= 1,5 α=45o to tgα=1
 a1−a2 
|

|= tgα
 1+a1*a2 
 1,5−a2 
|

|=1
 1+1,5*a2 
 1,5−a2 
stad

=1
 1+1,5a2 
 1,5−a2 
lub

=−1`
 1+1,5a2 
Wyznacz z tych rownan a2 Potem y=a2(x−x0)+y0 gdzie x0= −2 i y0=4
15 maj 19:33