Geo analityczna basted: Napisać równanie okręgu przechodzącego przez pkt A(0,2) B(1,1) C(2,−2)
15 maj 12:36
ICSP: równanie okręgu (x − a)2 + (y − a)2 + =r2 podstawiasz punkty i rozwiązujesz układ równań.
15 maj 12:50
janek191: (x − a)2 + ( y − b)2 = r2 Podstawiasz kolejno za x i za y i rozwiązujesz układ 3 równańemotka
15 maj 14:18
Basted : Obliczylem dla pkt A(7,7) B(0,8) C(−2,4) i wyszło mi tam a=177/60 b=161/40 c=16/40
15 maj 14:26
janek191: rysunek Co to jest c ?
15 maj 14:32
janek191: Z rysunku widać,że r może być równe około 5 emotka
15 maj 14:34
janek191: Rozwiązałem ten układ: 14.26 a = 3 b = 4 r = 5
15 maj 14:49
Basted : C do równania x2 +y2−2ax−2by+c=0
15 maj 14:52
Mila: rysunek II sposób A(0,2) ,B(1,1), C(2,−2) 1) Symetralna AB: (x−0)2+(y−2)2=(x−1)2+(y−1)2⇔ x2+y2−4y+4=x2−2x+1+y2−2y+1⇔−4y+4=−2x+2−2y 2x−2y+2=0⇔ x−y+1=0 2) symetralna BC (x−1)2+(y−1)2=(x−2)2+(y+2)2 x2−2x+1+y2−2y+1=x2−4x+4+y2+4y+4⇔−2x+2−2y=−4x+8+4y 2x−6y−6=0 ⇔ x−3y−3=0 3) punkt przecięcia symetralnych x−y+1=0 i x−3y−3=0 2y=−4⇔y=−2 x+2+1=0⇔x=−3 S=(−3, −2) − środek okręgu 3) Promień okręgu r=|SA|=42+32=5 4) równanie okręgu: (x+3)2+(y+2)2=25 =============
15 maj 20:10